Sme ženy…

Sme ženy…

Dnes, moja v ovulačná fáza. Prihlásila sa pocitom lásky. Milujem deti, muža, ľudí, stromy i zvieratá…milujem svet.

A myšlienky mi letia k ženám sveta. A celou svojou bytosťou cítim, že som jedna z nich. Jedna z nás. Žien, čo žijú na tejto Zemi.

Sme ženy a žijeme svoje ženské životy.

Bohaté všetkým tým, čo žijeme. Žijeme rôzne obdobia života. A každá sme niekde inde v tom svojom príbehu a súčasne sme súčasťou príbehov iných žien i ľudí celkove. Prechádzame tými obdobiami ako cyklami, ktoré majú v našom živote práve tu a teraz svoje miesto.

A v každom tom období žijeme rôzne roly.

Sme partnerky. Sme manželky. Sme mamy synov a mamy dcér. Sme kolegyne, kamarátky, sme sestry…sme mladé ženy, sme ženy, čo majú práve svoje prvé miminko, sme ženy čo majú detí 5, sme ženy, ktoré deti nemajú, sme ženy, čo svoju tvorivosť dávajú do krásnych vecí, ktoré vytvárajú, sme ženy, čo pomáhajú iným svojou službou, sme ženy v zrelom veku, ktorým dospelé deti opúšťajú rodinné hniezdo a idú do svojho života, sme ženy v menopauze skoršej či neskoršej, sme ženy babičky vnúčat, sme starenky, čo sedia na priedomí a iba svojimi múdrymi a láskavými očami dávajú svetu vedieť, že už veľa vedia, sme ženy rôznej farby pleti, národnosti, viery, sme ženy a hovoríme rôznymi jazykmi…

Sme ženy a sme cyklické…i týmto všetkým, čo žijeme. Nielen tým naším mesačným menštruačným cyklom.

A každá vieme niečo. Každá máme iné dary, talenty, zručnosti i vedomosti…

Každá vieme niečo a to je vzácne. Žiadna z nás nemusí vedieť ani mať všetko, rovnako, ako sa nedá žiť naraz vo všetkých obdobiach života ženy.

Ale vieme sa jedna od druhej, učiť, obohacovať sa darmi tej druhej, odovzávať si skúsenosti…

Každá sme iná a tak je to v poriadku.

Aké sme bohaté, keď sa vieme podeliť so skúsenosťou a podporiť sa vzájomne…

Sme ženy…všetky.

Vzácne už len tým…že sme.

A ja…cítim šťastie, že som jedna z mnohých žien na tejto Zemi.