PONÚKAM


Kurzy pre ženy 

Sprevádzam ženy poznávaním ich ženského cyklu. Ak žena pozná dary svojho cyklu,  dokáže rozumieť svojmu telu, dokáže rozumieť pravidelnosti svojho cyklu a rozumieť i prijať, ba i s pokojom predvídať jeho menšie výkyvy.

Ak pozná to, ako vníma seba, iných, i svet v rámci svojich jednotlivých menštruačných fáz, tak rozumie sebe i iným oveľa hlbšie. Ak pozná svoju energetickú a hormonálnu hladinu v rámci jednotlivých fáz, dokáže si efektívnejšie organizovať svoju prácu a život celkove. 

A rovnako dokáže poznanie fáz cyklu využiť pre rozvoj a budovanie vzťahov. S mužom, s deťmi, s rodinou, v práci...

S poznaním svojich cyklov dokáže žiť autentický život. 

S nádherným, ženským, neopakovateľným kúzlom.


Kurzy pre mužov 

Ako milovať  cyklicky premenlivú ženu?
Viem, že nielen ženy majú vedieť o svojej ženskej cyklickosti. Ale i muži. Pretože s nami ženami žijú. 

Ak muž  racionálne rozumie tomu, čo sa to ,,deje“, ak je jeho žena v rámci svojho ženského cyklu premenlivá, prestáva sa toho obávať. Vie, že to je jej prirodzenosť. A ak racionálne rozumie, otvára sa i jeho srdce. 

Ak vníma i rozumie, že premenlivosť je súčasťou jej ženského kúzla, môže byť tým rytierom, ktorý je tu a chráni.

Mnoho mužov chce rozumieť. A nielen kvôli svojim ženám. Aj kvôli dcéram, sestrám, kamarátkam, kolegyniam...

Viem, rozumieť nám ženám sa zdá byť  niekedy ťažšie ako uloviť mamuta...ale, veď chlapi majú radi výzvy. Toto je jedna z nich.


Kurzy komunikácie

Niekedy sa stane, že veciam ,,už rozumieme“. 

Ale v praxi, v skutočnom živote to ,,nevieme povedať.“ Áno, odkomunikovať veci a obzvlášť tie citlivé, je náročné. 

Áno, je to náročné, lebo to akoby zakaždým v priebehu nášho ženského cyklu  chceme povedať inak. A ak sa to deje v silných emóciách, je to obzvlášť záťažové. 
A ak je to v kontakte s našimi blízkymi, je to niekedy akoby priveľa. 

Ale nemusí to tak byť vždy. Je možné sa to naučiť. Naučiť sa pomenovať to, ako to mám. 

Milovať svoju cyklickosť a vedieť o nej komunikovať s mužom, deťmi, rodinou, kolegami... a dovoliť si milovať seba.

Slovo vytvára realitu. Naučiť sa a vedieť ho používať je nádherný dar.


Kurzy pre páry

Žiť spolu, rozumieť si a milovať sa vo svojej autenticite. 

V autenticite muža a v autenticite ženy. 

Aj v tej cyklickej. 

Vedieť vidieť, počúvať, hovoriť, rozumieť.

Dá sa to. Ak partneri obaja chcú vedieť, poznať, rozumieť...tak je veľa - veľa možností, ako to zvládnuť.

Spolu. 

Workshop je jednou z ciest k blízkosti vo vzťahu.


Kurzy cyklickej organizácie času pre firmy

Svet firemného prostredia. Len zdanlivo so ženskou cyklickosťou nezlučiteľný. Len zdanlivo nesúvisiaci.

Poznanie cyklickosti ženy a jej cyklického charakteru života môže veľmi pozitívne vplývať na život firmy i jej prosperitu. 

V rámci jednotlivých fáz má žena totiž rozličné pracovné schopnosti, ktoré keď sama pozná a jej okolie ich spozná  a  umožní jej ich naplno využívať, veľmi to vplýva na efektivitu práce. Narastie kreativita, a splní sa i výkon...

A navyše, ako pridaná hodnota sa vo firme rozšíri ľudské teplo a prijatie.  Prijatím sa vytvára atmosféra. Atmosféra tvorí loajalitu. Loajalita budí chuť pracovať.  Chuť pracovať prináša dobrú prácu. Dobrá práca prináša uznanie. A prosperita narastie spolu s tým všetkým.

...a na začiatku bola iba úcta k žene...

K jej cyklickej organizácii pracovného času...

K jej ženskej podstate.


Individuálne cyklické konzultácie

  • Kedy je čas na cyklickú konzultáciu?
  • Keď hľadáte odpovede na otázky, na ktoré si sami neviete odpovedať.
  • Keď chcete, aby ste si lepšie rozumeli sama sebe.
  • Keď chcete, aby vám lepšie fungoval vzťah.
  • Keď sa chystáte na príchod miminka.
  • Keď chcete aby vám to lepšie klapalo doma s deťmi.
  • Keď chcete, aby ste neboli taká vyčerpaná.
  • Keď sa vám blíži obodobie menopauzy a vy neviete, čo práve s tým.