Online program pre ženy


Individuálny

Cyklický Mentoring


  • Objav BIO - PSYCHO - SOCIO - SPIRITUÁLNY pohľad na ŽENSKÚ CYKLICKOSŤ - s ukotvením V PRAXI
  • Nauč sa používať múdrosť ŽENSKÉHO CYKLU v živote modernej ženy v rôznych oblastiach života
  • Vydaj sa na cestu prednášok a konzultácií ušitých TEBE ,,NA MIERU"

Online program


Individuálny

Cyklický mentoring

  • Objav BIO - PSYCHO - SOCIO - SPIRITUÁLNY pohľad na ŽENSKÚ CYKLICKOSŤ s ukotvením v PRAXI
  • Nauč sa používať odvekú múdrosť ženského cyklu v živote modernej ženy v rôznych oblastiach života
  • Vydaj sa na cestu prednášok a konzultácií ušitých ,,TEBE NA MIERU"
    Text odrážky

Spoznaj cyklickosť tak,

ako to Ty potrebuješ,

v životnom príbehu, ktorý žiješ,

pre prácu, ktorú robíš. 

Mám pre Teba program pre Tvoju jedinenčnú cestu ženy

za poznaním ženského cyklu:

INDIVIDUÁLNY CYKLICKÝ MENTORING

ušitý

,,TEBE NA MIERU"

Čo sa ženám môže diať, ak nepoznajú svoj cyklus?

- Vyčerpávajú sa

-Majú pocit, že sú ,,divné", keď sú každú chvíľu iné

- Majú bolestivú menštruáciu

- Majú bolestivú ovuláciu

- Trpia premenštruačným symptómom

- Nedarí sa im otehotnieť

- Nefunguje im partnerský vzťah

- Nefunguje im vzťah s dcérou

- Nefunguje vzťah so synom

- Boja sa nástupu menopauzy 

- Míňajú neefektívne svoju životnú energiu

- Ich sebavedomie a seba-vedomie ženy je nízke

- Skrátka sa nepoznajú

Vyčerpávajú sa

Majú pocit, že sú ,,divné", keď sú každú chvíľu iné

Majú bolestivú menštruáciu

Majú bolestivú ovuláciu

Trpia premenštruačným symptómom

Nedarí sa im otehotnieť

Nefunguje im partnerský vzťah

Nefunguje im vzťah s dcérou

Nefunguje vzťah so synom

Boja sa nástupu menopauzy 

Míňajú neefektívne svoju životnú energiu

Ich sebavedomie a seba-vedomie ženy je nízke

Skrátka sa nepoznajú

A keďže mnohé ženy nemajú dosť informácií o svojom ženskom cykle, a ako ich ovplyvňuje, a tiež, ako s ním pracovať tak, aby im slúžil a nie život komplikoval, hľadajú chybu v sebe a myslia si, že s nimi niečo nie je v poriadku.

A to je škoda, pretože byť cyklicky premenlivá je v poriadku a to v každom veku ženy.

Milovaná, ani Ty už nemusíš kráčať životom ženy bez týchto vzácnych informácií.

Dnes sa už o daroch nášho ženského cyklu môžeme učiť.

Moja ponuka je tu aj pre Teba. 

Pripravila som pre teba

on line kurz:


Individuálny

CYKLICKÝ MENTORING

-

Bio - psycho - socio - spirituálny

pohľad na ženskú cyklickosť

s ukotvením v

praxi

ušitý

,,Tebe na mieru."


Objavovať dary svojho cyklu je ako vydať sa na cestu za pokladom nevyčísliteľnej ceny.

Vydať sa na ňu chce odvahu, to áno.

Ale výsledok je nepopísateľne oslobodzujúci a  nádherný.

KTO ŤA TVOJOU CESTOU ZA POZNANÍM CYKLU PREVEDIE?

Volám sa Slávka Pariláková,

Učím ženy spoznať seba cez svoj cyklus a využívať tieto vedomosti pre šťastie seba samej, svoje vzťahy, pre svoj domov i vo svojej práci.

 

Som certifikovaná lektorka Cyklickej ženy, Facilitátorka kruhu a kruhovej komunikácie, Facilitátorka prechodových rituálov, Koučka s vášňou k príbehom.

 

Je mojím poslaním odovzdávať moje skúsenosti iným ženám, aby mohli zlepšovať kvalitu svojho života tým, že spoznajú svoj ženský cyklus ako úžasný nástroj, ktorý nám bol prírodou daný a ktorý, ak poznáme, nám môže slúžiť pre náš lepší život v mnohých oblastiach života. 

 

Milujem, ako ženy krásnejú, šťastnejú a celkove rozkvitnú, keď objavujú tú krásu a dary, ktoré už dávno nosia v sebe. 

S láskou Slávka

Ak spoznanáš ženskú cyklickosť a prijmeš ju v svojom ženskom živote,  objavíš svoje nové

ženské seba-vedomie.

A to je nádherné.

A z tohoto miesta v Tvojej duši môžeš o ženskej cyklickosti hovoriť aj iným ženám.

Čo získaš, keď prejdeš týmto programom?

Naučíš sa poznať svoju cyklickosť komplexne:

Spoznáš bio-psycho-socio-spirituálny model cyklickosti s ukotvením v praxi v tej oblasti života, kde to práve potrebuješ.

Hormonálne zmeny

Spoznáš hormonálne zmeny v priebehu ženského cyklu a ako nás to ovplyvňuje

 Múdrosť a tiene archetypov

Získaš náhľad do múdrosti i tieňov archetypov ku každej z fáz nášho cyklu, aj ako Ti to môže pomôcť v Tebou vybranej oblasti Tvojho života.

Psychické zmeny

Pochopíš zmeny svojho prežívania, nálad,
pociťovania, myslenia, potrieb, zosilnené schopnosti počas cyklu i na čo si dať pozor   

Praktické využitie

Naučíš sa s použitím svojho cyklu vedieť používať vedmosti o svojom cykle v tej oblasti Tvojho života, ktorú si zvolíš a kde to najviac potrebuješ.

 

 

Vplyv na vzťahy

Objavíš vplyv ženskej cyklickosti na vzťahy s partnermi, deťmi, rodinou a získaš náhľad, ako cyklickosť využiť v prospech ich dobrého fungovania

Čo získaš?

Spoznáš seba cez svoj cyklus a získaš  nové seba-vedomie cyklickej ženy. A veľmi pravdepodobne sa Ti zmení a zlepší kvalita života smerom k tomu, po čom túžišiš.

 

ČO JE OBSAHOM  PROGRAMU?

V programe sa stretávame na sedeniach on line na ZOOME, ktoré majú edukačno - konzultačný charakter

1. Konzultácia - v nej pomenujeme, kde si práve v Tvojom príbehu života, a kde si v poznaní cyklickosti a objavíme súvislosti, kde a ako Ti cyklickosť môže pomôcť

2. Edukačná časť - v nej získaš informácie o cyklickosti Tebe ,,na mieru", teda aplikované na tú časť života, ktorú sme pomenovali v konzultácii a kde to Ty práve potrebuješ

3. Konzultácie a poradenstvo k tomu, čo budeš potrebovať  dovysvetliť, čo Ti nebude jasné z edukačnej časti, na čo sa budeš potrebovať spýtať

4. Konzultácie a koučing a sprevádzanie v tom,  čo sa objaví ,,po ceste" kurzom, vychádzajúc z Tvojho životného príbehu

5. Praktické cvičenia k cyklickosti pre situácie a oblasti života, ktoré v živote práve riešiš.

Cesta za poznaním ženského cyklu je cestou k ženskej duši. 

Spoznať ženský cyklus a vedieť ho používať vo svojom živote zlepšuje kvalitu života ženy.

Ak vieš tieto vedomosti využiť pre seba, zmeníš svoj život.

Ak sa vieš o tieto vedomosti podeliť s inými ženami, 

podporíš ich tak na ich ceste.

K  vitalite, zdraviu, spokojnosti a kráse.

PRE KOHO JE PROGRAM VHODNÝ?

* Je vhodný pre každú ženu, či svoj ženský menštruačný cyklus má alebo nemá. Lebo cyklickosť môžeme objavovať tak či tak. 

* Pre ženy s problémovým cyklom: nepravidelnosť, bolestivosť...Často sa stáva, že ak ženy spoznajú svoj cyklus a zamilujú si ho, problémy sa eliminujú, alebo rovno stratia.

* Pre ženy, ktoré plánujú alebo sa už dlhšie snažia otehotnieť a nedarí sa im. Poznanie a prijatie vlastnej cyklickosti môže vytúženému snu napomôcť.

* Pre ženy, ktorým sa blíži menopauza, alebo v nej už sú a hľadajú cestu, ako sa s tým vysporiadať. 

* Pre ženy, ktoré nevedia hovoriť o svojom cykle, prípadne menopauze so svojím  partnerom, deťmi.

* Pre ženy, ktoré chcú na vedome žitú cyklickosť pripraviť svoju dcéru.

* Pre ženy, ktoré chcú vedieť svojmu synovi odkomunikovať to, ako to ako cyklické bytosti my, ženy, máme.

* Pre ženy, ktoré akýmkoľvek spôsobom pracujú, alebo chcú pracovať s inými ženami a hľadajú cestu, ako iným ženám hlbšie rozumieť. 

* Pre ženy, ktoré už ženskú cyklickosť do určitej miery poznajú, aj ju vo svojej práci so ženskými klientkami využívajú - alebo chcú využívať, a chcú tento ženský fenomén preskúmať ešte hlbšie a to najmä - u seba samej - a v kontexte svojho príbehu. A chcú vedieť tieto poznatky využívať aj pri svojej práci.

 

Čo o kurze hovoria jeho absolventky?

Išla som do kurzu Individuálny cyklický kurz ,,na mieru" s velkým záujmom a zvedavosťou. Chcela som sa o svojej cyklickosti dozvedieť viac. Očakavála som od kurzu prehĺbenie vedomostí o sebe a ženskej cykličnosti. Kurz mi priniesol nádherné zladenie sa s cyklom. Spoznala som kroky, ako pozorovať jednotlivé fázy cyklu na každodenných aktivitách, ako je varenie, upratovanie či komunikácia. Kurz odporúčam všetkým ženám, ktorých zaujíma poznanie prirodzeného plynutia života cyklickej ženy. Mňa posunul v osobnom rozvoji výrazne ďalej. Na každý jeden neistý krok som dostala inšpiráciu, podporu a pochopenie od Slávky. Kurz a hlavne osobné konzultácie by som si určite veľmi rada zopakovala, pretože v každom posune získavame čoraz hlbšie poznanie a pochopenie o cyklickosti. Benefitom kurzu a pre mňa ten najcennejší dar kurzu je individuálny citlivý prístup lektorky Slávky, ktorá mi vždy každú fázu, mne ,,na mieru“, ešte obohatila prepojením s elementom prírody, čo vo mne vyvolávalo pocit istoty a bezpečia. Ja si myslím, že Slávkin jedinečný dar reči a pestrosť zvolených slovných spojení s obrazmi prírody a každodenného života dáva kurzu tú jedinečnosť na trhu. Slávka zo srdca úprimne ďakujem za každé jedno poznanie.
Alena Paľacertifikovaná lektorka jógy

Ako on line program prebehne?

* Stretneme sa na sedeniach On line na Zoome.

* Každé sedenie trvá 1,5 hodiny (90 minút)

* Zvoliť si môžeš počet sedení, ktoré si objednáš a vybrať si môžeš z týchto možností: 

1. Základný balíček:

2 sedenia = 2 x 90 minút = 120 Eur

2. Stredný balíček:

4 sedenia = 4 x 90 minút = 235 Eur

3. Veľký balíček:

6 sedení = 6 x 90 minút = 350 Eur

* Frekvenciu sedení si dohodneme podľa Tvojich potrieb

* Časové intervaly medzi on line stretnutiami sú doplnené o krátke hlasové správy, ktoré si po vzájomnej dohode môžeme vymieňať.

* Účastníčkou Individuálneho cyklického mentoringu sa stávaš po tvojom prihlásení sa na kurz a zaplatení faktúry.

* Po zaplatení sa Ti ozvem a dohodneme si úvodné krátke stretnutie, kde si dohodneme čas a frekvenciu stretnutí. Toto stretnutie sa do celkového počtu Tvojich objednaných sedení nezarátava.

 Online kurz

Individuálny

Cyklický Mentoring

si môžeš objednať výberom z možností:

1. Základný balíček: 120€

2. Stredný balíček: 235 €

3. Veľký balíček: 350 €

 

Vyhlásenie: Obsah tejto stránky a celý obsah online kurzu,  videí i písomných materiálov, slúži len na vzdelávacie účely. Nič v ňom nemá slúžiť ako náhrada odbornej lekárskej, alebo individuálnej či párovej terapeutickej pomoci. 

Objednávka online kurzu

Možno sa chceš spýtať:

Či budeš stíhať tempo kurzu?

Kurz je rozvrhnutý na 5 týždňov. Prvé 4 sú intenzívne výukové a 5. modul je integračný s praktickými úlohami. Keď kurz skončí, môžeš nechať všetko postupne dosadať, a v priebehu niekoľkých tvojich cyklov, si skúšať nové poznatky v praxi domácich prác podľa tvojho cyklu a pozorovať, ako to máš práve ty s vlastným cyklom.

Či musíš mať už nejaké skúsenosti s poznaním svojho cyklu?

Nemusíš poznať vôbec nič. Kurz je vďaka mojej podpore i zvoleným témam určený ako pre začiatočníčky, tak pre pokročilé. Každá si nájde to, čo potrebuje. A v poznávaní cyklu a v jeho využití v praxi pôjdeme postupne krok za krokom.

Čo ku kurzu budem potrebovať?

Internet, počítač alebo mobil, zošit a pero, prípadne farebné ceruzky. Ak chceš používať podporné prostredie FB skupiny, tak budeš potrebovať tvoj profil na FB.

Som v menopauze, to už určite nie je pre mňa.

Milá žena, tým, že vojdeš do menopauzy, tvoja cyklickosť nezmizne. A práve menopauza je významným obdobím v živote ženy a je dobre byť i v tomto veku spojená so svojím ženstvom. I ty si môžeš vypozorovať zmeny vo svojich schopnostiach a efektívne ich využívať. Tvoje fázy môžu byť napríklad o niečo dlhšie, ako boli pred tým, ale tomu môžeš prispôsobiť aj upratovanie. I tu sa s tým možno krásne hrať. A to, ako budeš používať jednotlivé príklady cyklického upratovania, si môžeš zvoliť sama. A vieš čo, milá žena? Čo keď je toto kurz, o ktorom budeš chcieť rozprávať napríklad, svojej vnučke?

Teším sa na Teba.
S láskou Slávka